Systemisch werk – “op tafel”

Door voorwerpen op tafel ten opzichte van elkaar op te stellen worden de onderlinge relaties zichtbaar. Door hier naar te kijken, kun je er als het ware afstand van nemen en worden vaak dingen helder, die je niet zomaar kan waarnemen als je er midden in zit. Daarnaast is gebleken dat er vaak een aantal wetmatigheden in systemen zijn die, als ze niet kloppen, verstorend kunnen werken. Hier kan mee worden gewerkt en kunnen de verschillende (onder-) delen weer in een gezonde en werkbare relatie ten opzichte van elkaar komen.

Hieronder komen binnenkort verschillende vormen van systemisch werk “op tafel”: