Teamcoaching

Teams zijn mooie voorbeelden van hoe groepen werken.

Teamontwikkeling gaat niet vanzelf, zeker niet waar zelforganisatie net is gestart. Het is dan belangrijk dat een buitenstaander de juiste vragen stelt en handvatten aangeeft. Niet alleen het team maar ook de context moet vaak wennen aan de veranderingen en kan daar zo nu en dan coaching op gebruiken.

Het is geen trucje, ook bij  teamcoaching bied ik rust, inzicht en overzicht, ik ben meervoudig partijdig en heb oog voor het grotere geheel. Daarnaast heb ik een rugzak vol methoden en handvatten om het team te ondersteunen.
De kunst is mijzelf zo snel mogelijk overbodig te maken, zonder het team te verwaarlozen.

Door alle leden van een team te accepteren op hun plek en in hun (systemische) rol kan er een werkelijke dialoog ontstaan tussen de teamleden. Ik geef het team terug wat ik waarneem, zowel vanuit mijn eigen waarneming als vanuit systemisch perspectief.

Ik zie het team niet als los onderdeel, maar als deel van het grotere geheel, als essentieel onderdeel van de organisatie, de missie en de visie.